ΣΥΡΙΖΑ, Τράπεζες και παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Νο 1

4 - fek376-2015-01

Η συγκεκριμένη ΥΑ που βλέπουμε αποτελεί την πρώτη από μία σειρά 30 υπουργικών αποφάσεων (Υ.Α.), όπως συνηθίζεται να αποκαλούνται (τις οποίες θα παρουσιάσουμε με συνεχόμενες αναρτήσεις). Η απόφαση αυτή, όπως και πλήθος άλλων εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο στήριξης του τραπεζικού συστήματος που έχει υλοποιηθεί με σειρά νόμων, ιδίως από το 2007 και μετά. Η στήριξη του τραπεζικού συστήματος έχει πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους και διαφορετικής φύσεως μέσα.

Εν προκειμένω η απόφαση αυτή στηρίζεται ειδικώς στο νόμο 3723 του 2008 (άρθρο 2). Ο σημαντικός αυτός νόμος (που θα παρουσιάσουμε προσεχώς αναλυτικά, όπως και άλλους σχετικούς) αφορά το πακέτο ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών και στα τρία πρώτα άρθρα του ορίζονται τρεις διαφορετικοί τρόποι (ή όπως αναφέρονται συνήθως σε μελέτες «πυλώνες») στήριξης.

Το άρθρο 2 αρχικά προέβλεπε συνολικό ποσό εγγυήσεως μέχρι 15 δις ευρώ προς τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ αργότερα στο νόμο αυτό μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις (τις οποίες θα παρουσιάσουμε) το ποσό αυτό ανέβηκε στα 85 δις ευρώ. Στο νόμο αυτό και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 στηρίζονται και οι τρεις Υ.Α. παροχής εγγυήσεων εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου με την υπογραφή του τότε υφυπουργού, που περιέχονται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ.

Η πρώτη απόφαση (από τις 30 συνολικά) για παροχή εγγύησης του τότε υφυπουργού οικονομικών αφορά την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» για συνολικό ποσό 1.900.000.000 ευρώ.

Οι γενικοί όροι της εγγύησης προβλέπονται σε σχετική απόφαση του 2009 (την οποία θα παρουσιάσουμε μελλοντικά). Μεταξύ άλλων προβλέπεται η άνευ αιρέσεως και ανέκκλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της οφειλής υπέρ των Δικαιούχων, η προμήθεια του Ελληνικού Δημοσίου κ.α. Ενώ η φράση «Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, […] πλέον των προβλεπόμενων […] τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί.», αποτελεί τη φράση που κάθε φορά κλείνουν οι αντίστοιχες Υ.Α.

Σχετικά (ενδεικτικά):

  • Νόμος 3723/ 9 Δεκεμβρίου 2008. Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ  Νόμος  3723/2008
  • Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.): Β 376/18 Μαρτίου 2015. Ημερομηνία υπογραφής της ΥΑ: 27 Φεβρουαρίου 2015. Αρμόδιος υφυπουργός οικονομικών-υπογραφή: Δημήτριος Μάρδας. Μπορείτε να κατεβάσετε το  ΦΕΚ πατώντας εδώ ΦΕΚ  Β 376/2015

Υ.Α.: Ο όρος αυτός αναφέρεται στις υπουργικές αποφάσεις και ενίοτε όπως εδώ στις αποφάσεις των υφυπουργών.

Έρευνα: Σταύρος Β. Τσίπρας – Δικηγόρος

 

 

  •  
  •  
  •