ΣΥΡΙΖΑ, Τράπεζες και εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου. Νο 3

6 - fek376-2015-03

Το πρώτο ΦΕΚ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που αφορά ποσά παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες. Περιέχει 3 αποφάσεις παροχής εγγυήσεων εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου με την υπογραφή του τότε υφυπουργού οικονομικών. (ΥΑ). Η τρίτη απόφαση (από τις 30 συνολικά) για παροχή εγγύησης αφορά την «Eurobank Ergasias A.E.» συνολικού ποσού 2.147.300.000 ευρώ.

Οι γενικοί όροι της εγγύησης προβλέπονται σε σχετική απόφαση του 2009 (την οποία θα παρουσιάσουμε μελλοντικά). Μεταξύ άλλων προβλέπεται η άνευ αιρέσεως και ανέκκλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της οφειλής υπέρ των Δικαιούχων, η προμήθεια του Ελληνικού Δημοσίου κ.α. Ενώ η φράση «Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, […] πλέον των προβλεπόμενων […] τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί.», αποτελεί τη φράση που κάθε φορά κλείνουν οι αντίστοιχες Υ.Α.

Σχετικά (ενδεικτικά) :

  • Νόμος 3723/ 9 Δεκεμβρίου 2008. Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ  Νόμος  3723/2008
  • Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.): Β 376/18 Μαρτίου 2015. Ημερομηνία υπογραφής της ΥΑ: 27 Φεβρουαρίου 2015. Αρμόδιος υφυπουργός οικονομικών-υπογραφή: Δημήτριος Μάρδας. Μπορείτε να κατεβάσετε το  ΦΕΚ πατώντας εδώ ΦΕΚ  Β 376/2015

Υ.Α.: Ο όρος αυτός αναφέρεται στις υπουργικές αποφάσεις και ενίοτε όπως εδώ στις αποφάσεις των υφυπουργών.

Έρευνα: Σταύρος Β. Τσίπρας – Δικηγόρος

  •  
  •  
  •