ΣΥΡΙΖΑ, Τράπεζες και Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου Νο 28

fek1724-2015

Το δέκατο έκτο ΦΕΚ της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που αφορά ποσά παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες. Η εικοστή όγδοη απόφαση (από τις 30 συνολικά) αφορά στην παροχή εγγύησης προς τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Α.Ε.» για συνολικό ποσό 869.000.000 ευρώ, με την υπογραφή του τότε υφυπουργού οικονομικών (ΥΑ). Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 7,50% ετησίως.

Εν προκειμένω η απόφαση αυτή στηρίζεται ειδικώς στο νόμο 3723 του 2008 (άρθρο 2). Ο σημαντικός αυτός νόμος (που θα παρουσιάσουμε προσεχώς αναλυτικά με τις τροποποιήσεις του, όπως και άλλοι σχετικοί) αφορά το πακέτο ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών και στα τρία πρώτα άρθρα του ορίζονται τρείς διαφορετικοί τρόποι (ή όπως αναφέρονται συνήθως σε μελέτες «πυλώνες») στήριξης.

Το άρθρο 2 αρχικά προέβλεπε συνολικό ποσό εγγυήσεως μέχρι 15 δις ευρώ προς τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ αργότερα στο νόμο αυτό μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις το ποσό αυτό ανέβηκε στα 85 δις ευρώ. Τα ποσά αυτά εξειδικεύονται περαιτέρω  και κατανέμονται ανά τράπεζα με Υ.Α.

Οι γενικοί όροι της εγγύησης προβλέπονται σε σχετική απόφαση του 2009. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η άνευ αιρέσεως και ανέκκλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της οφειλής υπέρ των Δικαιούχων, η προμήθεια του Ελληνικού Δημοσίου κ.α. Ενώ η φράση ‘’ Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, […] πλέον των προβλεπόμενων […] τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί.’’ , αποτελεί τη φράση που κάθε φορά κλείνουν οι αντίστοιχες Υ.Α.

Η συγκεκριμένη απόφαση όμως έχει το εξής αξιοπρόσεκτο. Το ποσό στον τίτλο αναφέρει ποσό 869 εκατομμυρίων, ενώ στο τέλος που αναφέρεται στην περίπτωση της κατάπτωσης της εγγύησης έχει ποσό 896 εκατομμύρια. Ίσως για κάποιους 27 εκατομμύρια ευρώ πάνω ή κάτω δεν έχουν και μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για δισεκατομμύρια.

Εν προκειμένω το λάθος επαναλαμβάνεται και δεύτερη φορά …. 

Παρατήρηση:

Για τα ζητήματα της στήριξης των τραπεζών από το Ελληνικό Δημόσιο, τους τρόπους και το συνολικό πλαίσιο θα ακολουθήσουν αναλυτικοί πίνακες, σχεδιαγράμματα και ειδικά άρθρα.

Σχετικά (ενδεικτικά) :

  • Νόμος 3723 / 9 Δεκεμβρίου 2008. Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ  νόμος  3723/2008
  • Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.): Β 1724/ 18 Αυγούστου 2015. Ημερομηνία υπογραφής της ΥΑ: 24 Ιουλίου 2015. Αρμόδιος υφυπουργός οικονομικών-υπογραφή: Δημήτριος Μάρδας. Μπορείτε να κατεβάσετε το  ΦΕΚ πατώντας εδώ ΦΕΚ Β 1724/2015 (αρ. ISIN XS 1263144344)
  • ΣΥΡΙΖΑ, Τράπεζες και Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου Νο 23 (δημοσίευση 29 Οκτωβρίου 2015)

Υ.Α.: Ο όρος αυτός αναφέρεται στις υπουργικές αποφάσεις και ενίοτε όπως εδώ στις αποφάσεις των υφυπουργών.

Έρευνα: Σταύρος Β. Τσίπρας – Δικηγόρος

  •  
  •  
  •