Ανακοίνωση: Αναβάθμιση όλων των ήδη δημοσιευμένων άρθρων

 

UPDATE - FEKYOU

Η πρώτη σημαντική και ουσιαστική αναβάθμιση ολοκληρώθηκε. Συγκεκριμένα έγιναν τα εξής:

1)  Όλα τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) που αναφέρονται στα ήδη δημοσιευμένα άρθρα, έχουν πλέον ενεργά links και μπορείτε να τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας με ένα κλικ.

2) Σε κάθε άρθρο τα «Σχετικά» έγγραφα παρουσιάζονται πλέον ομοιόμορφα προς διευκόλυνση.

3) Τα άρθρα περιοδικά θα αναβαθμίζονται σε επίπεδο σχετικών εγγράφων με συσχετίσεις με ενδεχόμενα νεότερα άρθρα, προσθήκες λόγω σημαντικών τροποποιήσεων διατάξεων νόμων που έχουν αναφερθεί στα ήδη δημοσιευμένα άρθρα κτλ.

  •  
  •  
  •