Μήνυμα προς ΕΚΤ: Χρήματα απευθείας στους πολίτες, όπως για τις τράπεζες

QE for people - 1

                                                                      «Τελευταία ενημέρωση 17 Μαρτίου 2016»

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) υλοποιεί αυτό το χρονικό διάστημα ένα πρόγραμμα με την ονομασία Quantitative Easing που αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο ποσοτική χαλάρωση. Πρόκειται για ένα διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Από άποψη μεγεθών, η ρευστότητα που πρόκειται να παρασχεθεί στην αγορά μέσω των συνδυασμένων μηνιαίων αγορών βάσει των προγραμμάτων PSPP, ABSPP και CBPP3 θα ανέλθει σε 60 δισεκατ. ευρώ .

Σύμφωνα με το Μάριο Ντράγκι πρόεδρο της ΕΚΤ: «Οι μηνιαίες αγορές ύψους 60 δισεκ. ευρώ (το μήνα) στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος προβλέπεται τώρα ότι θα διενεργούνται μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2017 ή αργότερα, εφόσον χρειαστεί».

Το πόσο αυτό σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του Μάριο Ντράγκι (10-3-2016) αυξήθηκε στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα η δήλωση του ήταν η εξής: «αποφασίσαμε να αυξήσουμε τις μηνιαίες αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων από 60 δισεκ. ευρώ που είναι σήμερα σε 80 δισεκ. ευρώ. Προβλέπεται ότι οι εν λόγω αγορές θα εξακολουθήσουν να διενεργούνται μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2017 ή αργότερα, εφόσον χρειάζεται, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του να διατηρεί τους ρυθμούς πληθωρισμού κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι αγορές περιουσιακών στοιχείων θα συνεχίσουν να διενεργούνται ομαλά, αποφασίσαμε επίσης να αυξήσουμε, από 33% σε 50%, το ανώτατο ποσοστό ανά εκδότη και ανά έκδοση που μπορεί να αποκτηθεί στην περίπτωση τίτλων που έχουν εκδοθεί από αποδεκτούς διεθνείς οργανισμούς και πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες.»

Μία άλλη όμως εναλλακτική υποστηρίζουν όλο και περισσότεροι πολίτες και όχι μόνο. Συγκεκριμένα μία πρωτοβουλία πολιτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θέτει το αίτημα για χρήμα απευθείας στους πολίτες. Η διαφορά δηλαδή μεταξύ των δύο είναι ότι οι αρχικοί παραλήπτες των χρημάτων είναι στην τελευταία περίπτωση οι πολίτες και όχι οι τράπεζες όπως στη κλασσική εφαρμογή του QE.

Σε αντίθεση με την «Ποσοτική χαλάρωση για τους πολίτες» (People’s QE), η ΕΚΤ υλοποιεί το αντίστοιχο … αλλά για της τράπεζες. Για την εφαρμογή της νομισματικής της πολίτικης, η ΕΚΤ χρησιμοποιεί διάφορα μέσα. Η αρμοδιότητα αυτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) βρίσκεται εντός του πλαισίου των λεγόμενων μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με την εισαγωγική δήλωση του Mario Draghi τον Ιανουάριο του 2015, υλοποιεί ένα διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνει αγορές ομολόγων εκδοθέντα από κεντρικές κυβερνήσεις, ειδικούς φορείς-εκδότες χρεογράφων και ευρωπαϊκούς οργανισμούς της ζώνης του ευρώ. Γνωστό δημοσιογραφικά και ως Ευρωπαϊκή Ποσοτική Χαλάρωση. Από το οποίο όμως η Ελλάδα εξαιρείται, τουλάχιστον σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό της ΕΚΤ. Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων θα ανέρχονται συνολικά σε 60 δισεκ. ευρώ μηνιαίως και μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί η διάρκεια του μέχρι το Μάρτιο του 2017 ή αργότερα, εφόσον χρειαστεί. Ήδη το ποσό αυτό ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της ΕΚΤ (10-3-2016) ότι θα αυξηθεί στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η επίσημη ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας:

Quantitative Easing for People

Σελίδα στο Facebook και στο Twitter

Για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  «Quantitative Easing» έχουμε ήδη δημοσιεύσει 5 άρθρα:

  •  
  •  
  •