Πρόγραμμα αποπληρωμής Ελλάδας προς τον ESM 2034-2059 – No 2

ESM - Αποπληρωμή 2

Ο πίνακας που βλέπουμε αφορά το πρόγραμμα αποπληρωμής της πρώτης υπο-δόσης ύψους 2 δισ. ευρώ που αποτελεί τμήμα της δεύτερης δόσης (συνολικού ύψους 15 δισ. ευρώ) της Ελλάδας προς τον ESM. Το χρονικό πλαίσιο αρχίζει το 2034 και φτάνει μέχρι το 2059. Η αποπληρωμή αυτή εντάσσεται στο συνολικό πακέτο ύψους μέχρι και 86 δισεκατομμύρια ευρώ που συμφωνήθηκε από την Κυβέρνηση και τους δανειστές με το λεγόμενο μνημόνιο 3 (νόμος 4336/2015). 

O European Stability Mechanism (ESM) που στα ελληνικά αποδίδεται ως Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ), είναι ο μόνιμος μηχανισμός αντιμετώπισης οικονομικών κρίσεων στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ευρωζώνης. Στην Ελλάδα ο ESM κυρώθηκε με το νόμο 4063/2012. (Λόγω σημασίας θα υπάρξουν ειδικές αναρτήσεις για τον ESM και την ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική). 

Σχετικά (ενδεικτικά):

 • Νόμος 4336/2015 (μνημόνιο 3). Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 4336/2015
 • Νόμος 4063/2012 (ESM). Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 4063/2012
 • Νόμος 4099/2012, άρθρο 164 παράγραφος 5. Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 4099/2012
 • Άρθρο 136 Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2011 που τροποποιεί το άρθρο 136 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ. (EL 6.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 91/1). Η οποία κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του νόμου 4063/2012.
 • Επίσημη ιστοσελίδα European Stability Mechanism (ESM) (Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας)
 • Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης: 2015-2059 (δημοσίευση 24 Νοεμβρίου 2015)
 • ESM: Πρόγραμμα αποπληρωμής της πρώτης δόσης 2034-2059 (δημοσίευση 4 Δεκεμβρίου 2015)
 • Financial Assistance Facility Agreement (FFA): An agreement between the ESM and a beneficiary country, specifying the financial terms and conditions of the stability support instrument provided to the beneficiary country. Σε ελεύθερη μετάφραση – Σύμβαση Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης: Η συμφωνία μεταξύ του ΕΜΣ και της δικαιούχου χώρας, που εξειδικεύει τους χρηματοδοτικούς όρους και τις συνθήκες του εργαλείου σταθεροποιητικής υποστήριξης που παρέχεται στην ωφελούμενη χώρα.

 

 •  
 •  
 •