Η σειρά τάξης των υπουργείων της νέα κυβέρνησης

Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς. Με νόμο ρυθμίζεται η θέση των αναπληρωτών υπουργών και των Υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο, των Υφυπουργών, που μπορεί να αποτελούν μέλη της Κυβέρνησης, καθώς και των μόνιμων υπηρεσιακών Υφυπουργών.

Στο άρθρο 82 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της Χώρας ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Αποφασίζει για πολιτικά θέματα γενικότερης σημασίας, για κάθε θέμα αρμοδιότητας συλλογικών κυβερνητικών οργάνων ή για κάθε θέμα αρμοδιότητας ενός ή περισσοτέρων υπουργών που παραπέμπει σε αυτό ο Πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με την Υ 1/22-09-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ Β 2076 στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 η σειρά τάξης των Υπουργείων καθορίζεται ως εξής:

 1. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 2. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
 3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
 4. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
 5. Υπουργείο Εξωτερικών,
 6. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 7. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 8. Υπουργείο Υγείας,
 9. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
 10. Υπουργείο Οικονομικών,
 11. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 12. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
 13. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
 14. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η σειρά τάξης των υπουργείων σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 204/2015 που είχε δημοσιευτεί στις 27 Ιανουαρίου 2015 ήταν η εξής :

 1. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 2. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
 3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
 4. Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 5. Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 6. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 7. Υπουργείο Εξωτερικών.
 8. Υπουργείο Οικονομικών.
 9. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 10. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σχετικά (ενδεικτικά) :

 •  
 •  
 •