Οι 100 πρώτες μέρες του Fekyou.info

1833-Ναύπλιο

Το fekyou.info ξεκίνησε λίγο πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Τα βασικά συμπεράσματα όλων των δημοσιευμένων άρθρων από το Σεπτέμβριο έως το τέλος Δεκεμβρίου 2015 είναι τα εξής:

=> Δάνεια = Χρέος  

Δημόσιο Χρέος, Δημόσια Δάνεια, Έλεγχος Δημόσιων Οικονομικών & Μνημόνια

 1. Το χρονικό πλαίσιο του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης εκτείνεται μέχρι το 2059. Σύμφωνα με το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016 που  δημοσιεύτηκε τον Οκτώβρη του 2015.
 2. Οι τόκοι και τα χρεολύσια για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους 2013-2030. Με βάση το έγγραφο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) του Μαρτίου 2014, έφθαναν τα 341 δισεκατομμύρια ευρώ.
 3. Τη σύνθεση του Δημοσίου χρέους 2011-2016. Σύμφωνα με το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016.
 4. Η σύνθεση Χρέους Κεντρικής Διοίκησης 2015. Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του 2016, που  δημοσιεύτηκε το Νοέμβρη του 2015. Αποτυπώνει τη σύνθεση του χρέους της κεντρικής διοίκησης, όπως ήταν στις 30 Σεπτεμβρίου του 2015.
 5. Οι τόκοι Χρέους Κεντρικής Διοίκησης 2015-2016. Σύμφωνα με το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016.
 6. Με βάση το Μνημόνιο 3 που δημοσιεύτηκε στις 14 Αυγούστου 2015 οι αποκρατικοποιήσεις της τριετίας 2015-2017 είναι αντίστοιχο ποσό με τους τόκους της Κεντρικής Διοίκησης το 2016.
 7. Οι αποπληρωμές προς τον ESM θα λάβουν χώρα μεταξύ 2034-2059. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.
 8. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης τη διετία 2015-2016. Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του 2016. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης από 31 Δεκεμβρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 11,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Φθάνοντας τα 327,6 δισεκατομμύρια. Ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αυξηθεί επίσης 7,6 τοις εκατό φθάνοντας το 187,8% του ΑΕΠ.
 9. Τα πλεονάσματα και τα πρωτογενή πλεονάσματα που προορίζονται για την αποπληρωμή του Δημοσίου χρέους με βάση το Μνημόνιο 3.
 10. Η ίδρυση του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ), Αποκρατικοποιήσεις και Δημόσιο Χρέος και πως συνδέονται.
 11. Η λίστα με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους των αποκρατικοποιήσεων με βάση το Asset Development Plan που επικυρώθηκε με το Μνημόνιο 3.
 12. Μνημόνιο 3: Οι δικαστικές αποφάσεις είναι δημοσιονομικοί κίνδυνοι.
 13. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Δημοσίου με έντοκα γραμμάτια εισήχθηκε το 1864.
 14. Στην Ελλάδα κατά αντιστοιχία με τα σημερινά μνημόνια έχει υπάρξει ιστορικά και άλλες φορές έλεγχος των οικονομικών του Κράτους από ομάδα διεθνών δανειστών. Ο Διεθνής Έλεγχος μεταξύ 1857-1859 και ο αυστηρότερος Διεθνής Οικονομικός (και διπλωματικός) Έλεγχος (σε επίπεδο δημοσιονομικό, νομισματικής πολιτικής και money creation) μεταξύ 1898-1979. Κοινός παρονομαστής πέραν του ελέγχου και στους δύο είναι, το δάνειο που προβλέφθηκε με τη Συνθήκη του Λονδίνου του 1832.
 15. Το πρώτο ΦΕΚ  / Ο λόγος του Όθωνα (1833). Ο βασιλιάς Όθων και [ίσως*] το μακροβιότερο δάνειο στην ιστορία του Ελληνικού κράτους έχουν κοινή ρίζα. Τη Συνθήκη του Λονδίνου του 1832.
 16. Το Μνημόνιο 3 καταργεί τους προληπτικούς ελέγχους και τους ελέγχους των δημόσιων υπολόγων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ανώτατο δικαστήριο που ιδρύθηκε το 1833. Ορισμένοι από τους ελέγχους που ασκεί στα δημόσια οικονομικά έχουν υπεραιωνόβια ιστορία.
 17. Οι συμβάσεις του Δημοσίου που εξαιρούνται του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ένα θέμα που συνδυάζει πολλά από τα παραπάνω).
 18. Με βάση το Μνημόνιο 1 τα μνημόνια και οι δανειακές συμβάσεις έπρεπε να επικυρώνονται (με νόμο) από τη Βουλή. Μόλις πέντε ημέρες μετά δημοσιεύτηκε νόμος όπου η λέξη «επικύρωση» (από τη Βουλή) αντικαταστάθηκε με τις λέξεις «συζήτηση και ενημέρωση».

* Η έρευνα συνεχίζεται …

Χρήμα, Δάνεια & Τράπεζες

 1. Τι περιλαμβάνει η έννοια χρήμα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Είδη και Ποσότητα Χρήματος στη Ζώνη του Ευρώ όπως διακρίνονται από την ΕΚΤ.
 2. Η ΕΚΤ εντός του πλαισίου των λεγόμενων μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε τον Ιανουάριο του 2015, υλοποιεί ένα διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων.  Περιλαμβάνει αγορές ομολόγων εκδοθέντα από κεντρικές κυβερνήσεις, ειδικούς φορείς-εκδότες χρεογράφων και ευρωπαϊκούς οργανισμούς της ζώνης του ευρώ. Γνωστό δημοσιογραφικά και ως Ευρωπαϊκή Ποσοτική Χαλάρωση. Από το οποίο όμως η Ελλάδα εξαιρείται. Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων θα ανέρχονται συνολικά σε 60 δισεκ. ευρώ μηνιαίως και μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί η διάρκεια του μέχρι το Μάρτιο του 2017 ή αργότερα, εφόσον χρειαστεί.
 3. Οι ιδιωτικές τράπεζες εκδίδουν (δημιουργούν) χρήμα κάθε φορά που δίνουν δάνεια. (Τη μεγαλύτερη ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί). Τα δάνεια δημιουργούν τις καταθέσεις και όχι το αντίστροφο.  Μία παραδοχή που ήδη έχει κάνει η Τράπεζα της Αγγλίας και ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΕΚΤ  Μάριο Ντράγκι.
 4. Στην Ελβετία διοργανώνουν δημοψήφισμα μετά από πρωτοβουλία πολιτών με συλλογή υπογραφών με θέμα την αλλαγή του τρόπου δημιουργίας του χρήματος με ταυτόχρονη απαγόρευση της δυνατότητας των ιδιωτικών τραπεζών να δημιουργούν χρήμα. Στην Ελλάδα δεν προβλέπεται δυνατότητα δημοψηφίσματος με πρωτοβουλία των πολιτών. Ταυτόχρονα ελάχιστο ποσοστό Ελβετών πολιτών γνωρίζει πως δημιουργείται το χρήμα.
 5. Ο ΟΗΕ έχει αναγνωρίσει το τραπεζικό δάνειο ως δικαίωμα.
 6. Το Μνημόνιο 3 υπάρχει πρόβλεψη για μείωση των μετρητών (άλλη μορφή χρήματος κατά πολύ μικρότερης ποσότητας σε σχέση με τα τραπεζικά δάνεια).
 7. Το Μνημόνιο 3 περιέχει δέσμευση της κυβέρνησης για ιδιωτική διαχείριση των τραπεζών που ανακεφαλαιοποιήθηκαν.
 8. Το Μνημόνιο 3 προβλέπει 25 δις για τις τράπεζες και η σχέση τους με το Δημόσιο χρέος.
 9. Η ίδρυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
 10. Για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπάρχει πρόβλεψη με νόμους του Ελληνικού Κράτους που δημοσιεύτηκαν μεταξύ των ετών 2010-2012 για 50 δισεκατομμύρια ευρώ προοριζόμενα για τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, με δανεισμό που χρεώνεται το Ελληνικό Δημόσιο.
 11. Η διαχρονική σχέση μεταξύ μνημονίων (2010-2015) και ανακεφαλαιοποιήσεων τραπεζών.
 12. Η πρώτη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει δημοσιεύσει 18 ΦΕΚ με 30 Υπουργικές αποφάσεις με παροχή εγγυήσεων προς τις τράπεζες. Η στήριξη αυτού του είδους αποτελεί έναν από τους πέντε βασικούς τρόπους στήριξης του τραπεζικού συστήματος από το Ελληνικό Δημόσιο.

Και τέλος …

Η πρόβλεψη για την  ίδρυση της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως το 1833 στο πρώτο Φ.Ε.Κ. (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως). Με τη βοήθεια της οποίας μεταδίδουμε σημαντικά δημόσια δεδομένα για τους πολίτες …

 •  
 •  
 •