Μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ

ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΤΑΙΠΕΔ 2016

Σε προηγούμενη ανάρτηση μας είχαμε αναφερθεί στα συνολικά έσοδα των  αποκρατικοποιήσεων [1]. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης το σύνολο των εσόδων των αποκρατικοποιήσεων 2011-2016 είναι λιγότερα από τα έξοδα για τους τόκους χρέους της Κεντρικής Διοίκησης το 2016. Για το 2016 ο στόχος είναι τα έσοδα να φθάσουν τα 1,993 δισεκατομμύρια ευρώ [2]. Επίσης είχαμε αναφερθεί ότι όλα τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις πάνε στην αποπληρωμή του Δημόσιου χρέους της χώρας [3].

Τα περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου που περιλαμβάνονται στη λίστα για ιδιωτικοποίηση περιγράφονται και στο αναφερόμενο στο μνημόνιο 3 και ειδικότερα Asset Development Plan (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης) με ημερομηνία 30 Ιουλίου 2015 [4]. Στο έγγραφο αυτό καταγράφεται η μέθοδος ιδιωτικοποίησης (π.χ. πώληση μετοχών του Δημοσίου στις εταιρίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων), οι σύμβουλοι (χρηματοοικονομικοί, νομικοί, τεχνικοί), εν συντομία η παρούσα κατάσταση του περιουσιακού στοιχείου του Ελληνικού Δημοσίου και ένα χρονολογικό σχεδιάγραμμα. Στους  χρηματοοικονομικούς συμβούλους (financial advisors) είχαμε αναφερθεί και σε προηγούμενη ανάρτηση μας [5].

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικά έσοδα για το ΤΑΙΠΕΔ («= αποπληρωμή δημοσίου χρέους») αναμένονται από ένα υποσύνολο που αποτελείται από 3000 ακίνητα.

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται οι  διαγωνισμοί των εξής περιουσιακών στοιχείων:

Σχετικά (ενδεικτικά):

– Σχετικά άρθρα:

  •  
  •  
  •