Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας – Νομισματικά (7)

Το fekyou.info θέλοντας να αναδείξει την αξία και τη σημασία των Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας εγκαινιάζει αρχικά δύο νέες σειρές δημοσιεύσεων που αφορούν ζητήματα νομισματικά και δημοσιονομικά (κυρίως δημόσια δάνεια) της περιόδου 1821-1832.

Στη σειρά νομισματικά (αριθμός 7), δημοσιεύουμε έγγραφο που έχει τοποθετηθεί από τους συντάκτες των Αρχείων Ελληνικής Παλιγγενεσίας [1] στο τέλος του κώδικα προβουλευμάτων και φέρει τον αριθμό 8. Υπογράφεται από τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και προσυπογράφεται από τον Ιω. Σκανδαλίδη με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 1822, δηλαδή λίγους μήνες μετά την έναρξη του Αγώνα το 1821. Ο κώδικας προβουλευμάτων αποτελείται από 201 αριθμημένα έγγραφα και ένα σχέδιο νόμου (το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα) σχετιζόμενο με το επίσης με αριθμό 8 προβούλευμα της 20ης Ιανουαρίου 1822 [2]. Το έγγραφο που παρουσιάζουμε σήμερα αφορά χρονικά την Α΄Βουλευτική Περίοδο (1822-1823) και αν και βρέθηκε σε χωριστό φάκελο έχει προστεθεί στο τέλος της συλλογής των προβουλευμάτων που βρίσκονται στον πρώτο τόμο [3] των αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας.

Η λέξη «νόμισμα» εν προκειμένω έχει την έννοια του «παράσημου». Αποτελεί ένα φόρο τιμής σε όσους συνέβαλαν αρχικά στην οργάνωση της πρόσκαιρης ελληνικής διοίκησης. Με την έναρξη του Αγώνα του 1821 στην Ελλάδα, ιδρύθηκαν τα πρώτα τοπικά πολιτεύματα. Την αξία των κειμένων αυτών και φόρο τιμής σε όσους τα προετοίμασαν και τα συνυπέγραψαν θέλησαν να αποδώσουν οι επεναστατημένοι έλληνες. Εν προκειμένω η απόδοση τιμών αφορά όσους εργάστηκαν και υπέργραψαν τη Νομική Διάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος (1821). Τονίζεται στο έγγραφο ότι μετά την κατασκευή τους «ο τύπος να κατασυντριβή». Η ερμηνεία αυτή προκύπτει και από το συνδυασμό με το υπ’ αριθμό 6 του κώδικα νόμων (ιη’ Ιανουαρίου 1822 έως ιη’ Ιανουαρίου 1823) έγγραφο που θα δημοσιεύσουμε προσεχώς.

Σχετικά (ενδεικτικά):

  •  
  •  
  •