Τράπεζα της Αγγλίας : Η δημιουργία του χρήματος

Το συγκεκριμένο βίντεο είναι από την επίσημη ιστοσελίδα της (κεντρικής) Τράπεζας της Αγγλίας. Σε συνέντευξη με τον Ryland S J Thomas, οικονομολόγο της Τράπεζας της Αγγλίας απαντάται το ερώτημα-ταμπού πως δημιουργείται το χρήμα στη σύγχρονη οικονομία. Αρχικά στη συνέντευξη διευκρινίζεται το ότι το χρήμα δεν δημιουργείται με βάση τον «κανόνα του χρυσού» (σύστημα σταθερών ισοτιμιών του Μπρέττον Γουντς / Bretton Woods) που ίσχυε παλαιότερα, διότι έχει καταργηθεί εδώ και δεκαετίες.

Το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας του χρήματος στη σύγχρονη οικονομία δημιουργείται από τις τράπεζες κάθε φορά που δίνουν δάνεια. Συγκεκριμένα μεταξύ του 1:00-1:17 ακούγεται η απίστευτη για τον πολύ κόσμο παραδοχή,  ότι οι τράπεζες δεν δανείζουν μόνο με βάση τις καταθέσεις που έχουν (έτσι μάλιστα διδάσκεται στα περισσότερα σύγχρονα οικονομικά εγχειρίδια), αλλά το ακριβώς αντίστροφο. Τα δάνεια δημιουργούν τις καταθέσεις .

Το κείμενο αυτό συνοδεύεται και από δύο τεχνικές μελέτες της Τράπεζας της Αγγλίας που θα παρουσιάσουμε σύντομα και με ελληνική μετάφραση για την καλύτερη κατανόηση του κορυφαίου αυτού θέματος.

Επομένως κάθε φορά που κάποιο πρόσωπο ή επιχείρηση δανείζεται χρήματα για οποιοδήποτε λόγο η τράπεζα δημιουργεί με λογιστική (απλώς) εγγραφή το ποσό. Με αυτό τον απλούστατο (για την τράπεζα) τρόπο δημιουργείται καινούργιο χρήμα. Έτσι απλά ή όπως συχνά λέγεται from thin air. Ιδιωτικές επιχειρήσεις (τράπεζες) δημιουργούν χρήμα με την άδεια των κρατών, αλλά το ίδιο το κράτος δεν μπορεί να κάνει το ίδιο.
Σύντομα θα επανέλθουμε στο κορυφαίο αυτό  ζήτημα. Η δημιουργία του χρήματος πρέπει να λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας και όχι εναντίον της.  Η εξουσία της δημιουργίας χρήματος είναι πολύ σημαντική για να την αφήσουμε στις ιδιωτικές τράπεζες.

Σχετικά (ενδεικτικά):

  •  
  •  
  •