Μνημόνιο 3: Δέσμευση για ιδιωτική διαχείριση τραπεζών που ανακεφαλαιοποιήθηκαν

ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 και ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ που ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
Η στήριξη του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα έχει υλοποιηθεί με σειρά νόμων, ιδίως από το 2007 με διάφορους τρόπους και διαφορετικής φύσεως μέσα. Ένας από τους βασικότερους είναι οι λεγόμενες ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. Βασικός νόμος στο ζήτημα αυτό είναι ο 3864 του 2010 [1] με τον οποίο ιδρύθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – ΤΧΣ («Hellenic Financial Stability Fund»,HFSF) [2].

Το ΤΧΣ ιδρύθηκε κατ’ επιταγή του πρώτου μνημονίου το 2010 [3] με αρχικό κεφάλαιο 10 δις ευρώ [4], το οποίο αυξήθηκε στα 50 δις ευρώ αρχικά με πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) [5] τον Σεπτέμβρη του 2012. Έπειτα κυρώθηκε (η ΠΝΠ) με νόμο τον Σεπτέμβρη του 2012 [6]. Τα ανωτέρω 50 δις σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο θα καλύπτονται σταδιακά από το Ελληνικό Δημόσιο (με ανάλογες επιπτώσεις στο δημόσιο χρέος) στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή με δανεισμό δια νόμου από την Τρόικα. Οι νόμοι αυτοί παρέχουν ένα ανώτατο ποσοτικό όριο.

Τα χρήματα που δανείζεται το Δημόσιο για την ανακεφαλαιοποίση των τραπεζών μέσω του ΤΧΣ χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων [7]. Στα τελευταία συμπεριλαμβάνονται και οι θυγατρικές αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα κατόπιν άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος [8]. Το κεφάλαιο του Ταμείου κατατίθεται, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, σε ειδικό έντοκο λογαριασμό του Ταμείου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος [9].

Η διάταξη που παρουσιάζουμε στο τρίτο μνημόνιο [10] περί διατήρησης της ιδιωτικής διαχείρισης των τραπεζών υπήρχε και στη λεγόμενη πρόταση Juncker που τέθηκε στο δημοψήφισμα τον Ιούλιο του 2015 [11]. Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο τις πρότασης των δανειστών με τον τίτλο ”Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας” υπήρχε ρητή αναφορά ότι η ιδιωτική διοίκηση των τραπεζών θα γίνει σεβαστή (σελ. 19) και ότι η στρατηγική μέσω της νομοθεσίας θα κατατείνει να επιστρέψουν οι τράπεζες σε καθεστώς πλήρους ιδιωτικής ιδιοκτησίας (σελ. 20).

Βλέπουμε ότι αυτό δεν άλλαξε και η  ίδια λογική επαναλαμβάνεται και στο λεγόμενο μνημόνιο 3 , όπου υπάρχει η δέσμευση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για διατήρηση της ιδιωτικής διαχείρισης των τραπεζών που ανακεφαλαιοποιήθηκαν με χρήματα που δανείστηκε το  Ελληνικό Δημόσιο από την λεγόμενη Τρόικα.

Σχετικά (ενδεικτικά) :

 • [1]. Νόμος 3864/21 Ιουλίου 2010 (Ίδρυση ΤΧΣ). Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 3864/2010
 • [2] Βλ. περισσότερα στο άρθρο «Μνημόνια, ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών και η ίδρυση του ΤΧΣ» (δημοσίευση 5 Νοεμβρίου 2015).
 • [3] Νόμος 3845/2010 (μνημόνιο 1), σελ. 1344 και 1357 του ΦΕΚ, αριθμός 17. Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 3845/2010.
 • [4] Άρθρο 3 παράγραφος 1 του Νόμου 3864/2010 (Ίδρυση Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας)
 • [5] Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 94/19 Απριλίου 2012). Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατώντας εδώ ΦΕΚ Α  94/2012
 • [6] Άρθρο 3 παράγραφος 1 του Νόμου 3864/2010 (Ίδρυση Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας)
 • [6] Νόμος 4079/20 Σεπτεμβρίου 2012 (Αύξηση από 10 σε 50 δισ. ευρώ το κεφάλαιο του ΤΧΣ). Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 4079/2012
 • [7] Άρθρο 2 παράγραφος 1 και 2α του Νόμου 3864/2010.
 • [8] Για τις κατηγορίες ιδρυμάτων που ανακεφαλαιοποιούνται μετά το νόμο 4340/2015 βλέπε στο άρθρο «Μνημόνια, ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών και η ίδρυση του ΤΧΣ». Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 4340/2015.
 • [9] Βλ. λχ. άρθρο 3 παράγραφος 2 του Νόμου 3864/2010. Επίσης άρθρο 36 παράγραφος 1 του Νόμου 4320/2015.
 • [10] Νόμος 4336/14 Αυγούστου 2015 (Μνημόνιο 3), σελ. 1023 του ΦΕΚ. Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 4336/2015.
 • [11] Πρόταση των δανειστών (Juncker) που τέθηκε στο δημοψήφισμα

Σχετικά άρθρα:

Έρευνα : Σταύρος Β. Τσίπρας – Δικηγόρος

 •  
 •  
 •