Η εισαγωγή των Εντόκων Γραμματίων του Δημοσίου στην Ελλάδα το 1864

46) N.31-1864 (έντοκα γραμματια δημοσιου)Το ΦΕΚ που βλέπουμε είναι εξαιρετικής ιστορικής σημασίας. Είναι ο νόμος 31 του 1864 με τον οποίο εισάγεται για πρώτη φορά στην τότε Ελληνική Επικράτεια ένας νέος τρόπος δανεισμού. Τα λεγόμενα Έντοκα Γραμμάτια του Δημοσίου (ΕΓΔ) ως μορφή βραχυπρόθεσμου δανεισμού του κράτους εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια η μορφή αυτή δανεισμού έχει αυξηθεί, αποτελώντας το λεγόμενο κυμαινόμενο χρέος.

Η εισαγωγή τους το 1864 έγινε όπως ρητά αναφέρεται για να καλύψει τις προσωρινές ανάγκες του Δημόσιου Ταμείου. Κατά τον αρχικό αυτό νόμο η Κυβέρνηση μπορούσε να εκδώσει ΕΓΔ με ποσοτικό όριο τότε 3.000.000 δραχμές. Τα ΕΓΔ σύμφωνα με τον νόμο του 1864 έφεραν την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών, ενός μέλος της Εθνικής Συνελεύσεως και του Κεντρικού Ταμείου και εξοφλούνταν κατά τη λήξη τους από το Κεντρικό Ταμείο. Τα γραμμάτια προσδιορίζονταν με ένα minimum αξίας 100 δραχμών και εκδίδονταν είτε ονομαστικά είτε ανώνυμα είτε εις διαταγήν του πιστωτού.

Στο ίδιο ΦΕΚ (6/1864) είναι δημοσιευμένο και το βασιλικό διάταγμα περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων του Δημοσίου Ταμείου. Σύμφωνα με αυτό εκτός της εξωτερικής περιγραφής των εντόκων γραμματίων υπήρχε εξαρχής η πρόβλεψη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που προσδιορίζονταν ο τόκος των εντόκων γραμματίων (που τότε δεν μπορούσε να υπερβεί το 8%) να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε τρεις ιδιωτικές εφημερίδες σε τρία συνεχή φύλλα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 31/1864 υπήρχε η πρόβλεψη να υπάρχει η  δυνατότητα να αυξάνεται ή να μειώνεται ο τόκος με απόφαση του υπουργού οικονομικών.

Στην ουσία στην σύγχρονη εποχή  ακόμα και τα χρόνια της Τρόικας με την έκδοση ΕΓΔ το Δημόσιο αντλεί προσωρινά έσοδα για να καλύψει τις άμεσες και λειτουργικές του ανάγκες. Ενδεικτικά αναφέρουμε από τώρα ότι ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η μορφή δανεισμού εκτός του δανεισμού από την λεγόμενη Τρόικα. Για να έχουμε μία αίσθηση για τα ποσά που αντλούνται με αυτή την μορφή δανεισμού, αρκεί να αναφέρουμε ότι ακόμα και σήμερα αντλούνται δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ με τον τρόπο αυτό από το Ελληνικό Δημόσιο. (θα υπάρξουν μελλοντικές δημοσιεύσεις για το σημαντικό αυτό θέμα).

Σχετικά (ενδεικτικά) :

  • Νόμος 31/1864 (ΦΕΚ 6/1864). Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 31/1864
  • Βασιλικό Διάταγμα της 3-5 Φεβρουαρίου 1864 (ΦΕΚ 6/1864). Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατώντας εδώ ΦΕΚ 6/1864

Έρευνα : Σταύρος Β. Τσίπρας – Δικηγόρος

  •  
  •  
  •