Χάγη: Συνέδριο εξέχοντων ερευνητών για το σύστημα Sovereign Money (Κρατικό Χρήμα)

Το ΦΕΚyou είχε την τιμή να παρευρεθεί στο διεθνές συνέδριο κορυφαίων ερευνητών που έγινε πρόσφατα στη Χάγη με ζητήματα σχετικά τη μετάβαση σε ένα νέο νομισματικό σύστημα Κρατικού Χρήματος (Sovereign Money system).

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας – Νομισματικά (7)

Το τελευταίο έγγραφο από τον κώδικα προβουλευμάτων του πρώτου τόμου των Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας που αφορά τη σφυρηλάτηση νομισμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (1821-1832)

Το fekyou.info εγκαινιάζει δύο νέες σειρές δημοσιεύσεων που αφορούν ζητήματα νομισματικά και δημοσιονομικά της περιόδου 1821-1832 βασισμένες στα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακεφαλαιοποιήσεις Τραπεζών στην Ε.Ε. (2008-2014)

Τα ποσά ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πέντε βασικοί τρόποι στήριξης του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα