Χάγη: Συνέδριο εξέχοντων ερευνητών για το σύστημα Sovereign Money (Κρατικό Χρήμα)

Το ΦΕΚyou είχε την τιμή να παρευρεθεί στο διεθνές συνέδριο κορυφαίων ερευνητών που έγινε πρόσφατα στη Χάγη με ζητήματα σχετικά τη μετάβαση σε ένα νέο νομισματικό σύστημα Κρατικού Χρήματος (Sovereign Money system).

Διαβάστε περισσότερα

Το χρήμα στη σύγχρονη οικονομία: Μια εισαγωγή (μέρος Ε’)

Τράπεζα Αγγλίας: Όταν μια τράπεζα εκδίδει δάνειο εκείνη ακριβώς τη στιγμή, δημιουργείται νέο χρήμα.

Διαβάστε περισσότερα

Το χρήμα στη σύγχρονη οικονομία: Μια εισαγωγή (μέρος Δ’)

Η κατάργηση του κανόνα του χρυσού. Ο ρόλος των ηλεκτρονικών μορφών χρήματος, των τοπικών και των ψηφιακών νομισμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Το χρήμα στη σύγχρονη οικονομία: Μια εισαγωγή (μέρος Γ’)

Τράπεζας Αγγλίας: Τρεις είναι οι κύριοι τύποι χρήματος - νομίσματα, τραπεζικές καταθέσεις και τα αποθεματικά της κεντρικής τράπεζας.

Διαβάστε περισσότερα

Το χρήμα στη σύγχρονη οικονομία: Μια εισαγωγή (μέρος Β’)

Τράπεζας της Αγγλίας: Το χρήμα στη σύγχρονη οικονομία είναι απλά μια ειδική μορφή IOU.

Διαβάστε περισσότερα

Το χρήμα στη σύγχρονη οικονομία: Μια εισαγωγή (μέρος Α’)

Τράπεζας της Αγγλίας: Το χρήμα σήμερα είναι ένα είδος IOU. Τα περισσότερα χρήματα στη σύγχρονη οικονομία δημιουργούνται από τις τις εμπορικές τράπεζες.

Διαβάστε περισσότερα

Καναδάς και Νέα Ζηλανδία : Κρατική δημιουργία χρήματος για την πραγματική οικονομία

Το όγδοο και τελευταίο μέρος της σειράς μεταφράσεων με αναφορά σε διεθνείς περιπτώσεις δημιουργίας χρήματος από το κράτος.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήμα για τους Πολίτες από Εκεί που Δεν θα το Περιμέναμε

Η περίπτωση της Πενσυλβάνιας είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πως η δημιουργία νέου χρήματος δεν οδηγεί πάντα στην αύξηση των τιμών. (Μέρος 4 - α)

Διαβάστε περισσότερα

Υπερπληθωρισμός: Η περίπτωση της Βαϊμάρης και η έκδοση χρήματος από ιδιώτες

Η ιδιωτική Reichsbank και η δημιουργία χρήματος από ιδιώτες στην περίπτωση της Βαϊμάρης. Τελικά συμπεράσματα. (Μέρος 2- δ)

Διαβάστε περισσότερα