Ποιοί είμαστε

Το fekyou.info είναι η πρώτη ιστοσελίδα στην Ελλάδα που μεταδίδει πληροφορίες βασισμένες αποκλειστικά σε επίσημα έγγραφα, με στόχο να αποτελέσει μία πλατφόρμα έκφρασης δημόσιου διαλόγου πάνω σε θεμελιώδη ζητήματα της ζωής των πολιτών. Το εύρος της έρευνας που δημοσιεύεται εκτείνεται από το 1830 (πρώτη επίσημη αναγνώριση του ελληνικού κράτους ως ανεξάρτητου) μέχρι σήμερα.

Επιδίωξή μας είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στην κρίσιμη δημόσια πληροφορία, σε διάφορα κεντρικά ζητήματα της ελληνικής πολιτείας και εν τέλει να διαμορφωθεί μία κιβωτός γνώσης που θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τον οποιοδήποτε πολίτη αλλά και την επόμενη γενεά. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ερεθίσματα για δημόσιο διάλογο στα σημαντικότερα ζητήματα της πολιτικής ζωής διευκολύνοντας τους πολίτες για περαιτέρω έρευνα.

Τα αγαθά, τα δικαιώματα, η οικονομική ιστορία το τραπεζικό σύστημα και η λειτουργία της νομοθετικής διαδικασίας είναι μερικά από τα θέματα που επιθυμούμε να αναδείξουμε. Κορυφαίο ζήτημα στο οποίο θα εστιάσουμε είναι η δημιουργία του χρήματος (money creation) από τις τράπεζες και πώς αυτή συνδέεται με τα δημόσια δάνεια και το δημόσιο χρέος στη διαμόρφωση της κοινωνίας. αλλά και τις οικονομικές σχέσεις που διατρέχουν όλο το πλάτος του κοινωνικού ιστού.

Οι θεματικές συνεργασίες θα είναι βασικός μας στόχος τόσο σε εθνικό και όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η πρώτη εξ αυτών είναι η συνεργασία με το διεθνές κίνημα International Movement for Monetary Reform. Είμαστε το 22ο μέλος του IMMRΗ βάση της Δημοκρατίας είναι η πρόσβαση των πολιτών στην κρίσιμη δημόσια πληροφορία. Ο εκδημοκρατισμός της δημιουργίας του χρήματος προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας είναι ο θεμέλιος λίθος για ένα καλύτερο μέλλον.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας fekyou.info βασίζεται κυρίως στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, σε διεθνή κείμενα και επίσης σε μελέτες, γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις επισήμων φορέων.

Η παρουσίαση των θεμάτων είναι λιτή, περιεκτική, εστιασμένη και συνοδευόμενη πάντα από την αναφορά στο επίσημο αυθεντικό κείμενο, με τρόπο κατανοητό χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Τα θέματα είναι επιλεγμένα με κριτήριο την σημασία τους για τις ζωές όλων των πολιτών, με δυνατότητα διεύρυνσης μελλοντικά της θεματολογίας. Ο συνδυασμός επιστημονικών κλάδων, η ανάδειξη του υλικού με την χρήση της τεχνολογίας και της οπτικής επικοινωνίας θα είναι οι βασικοί άξονες του εγχειρήματός μας. Οι αναρτήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπου και όταν απαιτείται θα ανανεώνονται (πχ. λόγω τροποποίησης ενός νόμου, προσθήκη σχετικών εγγράφων κτλ.)

Οι πληροφορίες και οι έρευνες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα fekyou.info είναι η προσπάθεια μιας ομάδας που αποτελείται από νέους επιστήμονες στους τομείς της νομικής, της πληροφορικής, των οικονομικών, της οπτικής επικοινωνίας, κτλ, η οποία σύντομα ευελπιστούμε να μεγαλώσει και με τη δική σας συμμετοχή.

Επικοινωνία
Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε προσφέροντας τις γνώσεις σας και ώρες εργασίας στην αρχική ομάδα του fekyou.info θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ακόμα κι αν δεν έχετε τον απαιτούμενο χρόνο για να συμμετέχετε στις ομάδες εργασίας, μπορείτε να βοηθήσετε διαμοιράζοντας τα άρθρα της ιστοσελίδας προκειμένου αυτά να φθάνουν σε ολοένα και περισσότερους πολίτες.