Το χρήμα στη σύγχρονη οικονομία: Μια εισαγωγή (μέρος Ε’)

Τράπεζα Αγγλίας: Όταν μια τράπεζα εκδίδει δάνειο εκείνη ακριβώς τη στιγμή, δημιουργείται νέο χρήμα.

Διαβάστε περισσότερα

Το χρήμα στη σύγχρονη οικονομία: Μια εισαγωγή (μέρος Δ’)

Η κατάργηση του κανόνα του χρυσού. Ο ρόλος των ηλεκτρονικών μορφών χρήματος, των τοπικών και των ψηφιακών νομισμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Το χρήμα στη σύγχρονη οικονομία: Μια εισαγωγή (μέρος Γ’)

Τράπεζας Αγγλίας: Τρεις είναι οι κύριοι τύποι χρήματος - νομίσματα, τραπεζικές καταθέσεις και τα αποθεματικά της κεντρικής τράπεζας.

Διαβάστε περισσότερα

Το χρήμα στη σύγχρονη οικονομία: Μια εισαγωγή (μέρος Β’)

Τράπεζας της Αγγλίας: Το χρήμα στη σύγχρονη οικονομία είναι απλά μια ειδική μορφή IOU.

Διαβάστε περισσότερα

Το χρήμα στη σύγχρονη οικονομία: Μια εισαγωγή (μέρος Α’)

Τράπεζας της Αγγλίας: Το χρήμα σήμερα είναι ένα είδος IOU. Τα περισσότερα χρήματα στη σύγχρονη οικονομία δημιουργούνται από τις τις εμπορικές τράπεζες.

Διαβάστε περισσότερα

Καναδάς και Νέα Ζηλανδία : Κρατική δημιουργία χρήματος για την πραγματική οικονομία

Το όγδοο και τελευταίο μέρος της σειράς μεταφράσεων με αναφορά σε διεθνείς περιπτώσεις δημιουργίας χρήματος από το κράτος.

Διαβάστε περισσότερα